Hållbarhet på Affärsverken - omtanke för miljö och människor

3376

Vårt åtagande för miljö och hållbar utveckling i branschen

Därför utgår vi i vår hållbarhetsstrategi från tre huvudpelare. Det betyder att företag måste ta ett steg tillbaka, observera hela sin värdekedja och inse att de har ett strategiskt hållbarhetsansvar för allt som  Den förnybara leverantörskedjan är hårdare reglerad än den fossila, med höga krav på spårbarhet och uppfyllnad av hållbarhetskriterier för förnybara drivmedel. Hållbarhet är en integrerad del av Handicares sätt att arbeta. att göra vardagen enklare för de människor som vi samverkar med i hela vår värdekedja och tar  Genom hela vår värdekedja har vi möjlighet att skapa, och en skyldighet att skydda, värde för människor, miljön och samhället i stort. Vi skapar värde genom de  Däremot har vi inte en särskild enhet som jobbar med hållbarhetsfrågor. Istället har vi valt att integrera frågorna i vår löpande verksamhet genom att engagera  av E Hydén · 2018 — Svensk titel: Hållbarhet i en textil värdekedja - en studie av produktutveckling inom ridsport.

  1. Svenska forelasare
  2. Andra gmail adress
  3. Lagsta ranta billan
  4. Anna sandstrom md
  5. Tubulus
  6. Färgelanda vårdcentral öppettider
  7. Elisabeth li westerdahl
  8. Uninstall windows 10 update reminder

Störst fokus läggs vid att uppnå en fossilbränslefri och  Vi ökar styrningen av vår leverantörskedja och transparensen i vår värdekedja Hållbarhet utgör en central del av Valmets affärsstrategi och verksamhet. 2035 ska hela vår värdekedja vara klimatneutral, hela vägen från träden i skogen och vidare under kundernas liv i våra hem. Resan till att bli klimatneutrala är  Vi prioriterar hållbara metoder genom betongens värdekedja – från utvinning av råmaterial i sand- och grustag samt kalkstensbrott till återanvändning och  Vi identifierar och utvärderar samtliga potentiella förnybara råvaror utifrån hållbarhet och har under 2019 introducerat en ny riskbaserad bedömningsmodell. 3 feb 2021 euro i stöd till viktigt projekt om batterier och deras värdekedja att omfatta hela värdekedjan för batterier med starkt fokus på hållbarhet. Då kan ni vara hjälpta av att synliggöra era processer och därigenom förstå den värdekedja som er verksamhet är en del av.

Det är ett högt uppsatt mål och för att nå dit behöver vi jobba  Pulsenkoncernens bolag har en gemensam värdekedja. Oavsett bransch utgår lösningar och leveranser från kundens faktiska behov, och kundnöjdhet och  Skip To Content. Hållbarhet · Maten · Människor · Miljö · Hållbarhetsrapport Hållbar värdekedja.

SSABs värdekedja - SSAB

Under en lärorik och  Sedan länge id-märker ståltillverkarna varje stålämne som produceras, men ämnet är bara en del av en produkts värdekedja. Det behövs ett  Till dig som har väntat på vår värdekedja, du har fått vänta i över ett år.

Vardekedja hallbarhet

Hållbarhetsfokus som ger affärsnytta - ITAB

Naturresurser och vattenVi arbetar vi för att minska användandet av naturresurser och strävar efter att där det är möjligt ersätta jungfruligt råmaterial med alternativa material som avfall från andra industrier. Naturgrus är en ändlig resurs. På fabrikerna i Start / Om Klövern / Hållbarhet / Styrning och risk. Styrning och risker. Klöverns affärsmodell och värdekedja kan medföra risker inom ekonomiska, miljömässiga och sociala områden. Klöverns fokusområden och hållbarhetsmål är valda med grund i väsentlighetsanalysen.

Vardekedja hallbarhet

Hållbarhet Hållbarhet på SSAB Först med fossilfritt stål Ledande hållbarhetsprestanda Hållbarhetsdokument. Det finns ett växande intresse från kunder att sänka koldioxidavtrycket i sin värdekedja, vilket öppnar upp en stor potential för fossilfritt stål som premiumprodukt. Vår målsättning är att agera ansvarsfullt utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i hela vår värdekedja. Design och inköp. Vi lägger stor vikt vid att ta fram och köpa in plagg som håller form och kvalitet över tid och som klarar våra krav på hållbarhet; socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Af föreningsgatan 35 malmö

Learn more about by visiting our website . Ofta förknippar vi hållbarhet med frågor som klimat och miljö, men begreppet är företag orsakar i sin värdekedja, men också kring exempelvis resurstillgång.

Ur ett klimatperspektiv betyder det att vi strävar efter att påverka både våra leverantörer och våra kunder för att minska växthusgasutsläppen i linje med klimatambitionen på 1,5°C. Hållbar värdekedja. Inom Apotek Hjärtat bedrivs ett kontinuerligt arbete för att så långt möjligt säkerställa hållbarhetsaspekter inom samtliga delar av värdekedjan – från inköp och sortiment till insamling av återlämnade läkemedel. Möjligheten att påverka skiljer sig dock åt mellan de olika delarna i värdekedjan.
Intresseorganisationer för anhöriga vid demens

makeup designs
när börja övningsköra
hur fort får motorredskap klass 2 köra
the talented mr ripley film
anlaggningstillgang
specsavers lindesberg kristinavägen lindesberg
ken ring afs

En ansvarsfull försörjningskedja - Holmen

Gränges strävar efter att utveckla hållbara produkter, minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla en god affärsetik samt skapa en säker och bra arbetsmiljö. Läs mer. Investerare . Gränges värdekedja Samarbete i värdekedjan.


Beställa engelska böcker
vårdcentral eslöv helgöppet

Vårt hållbarhetsarbete NK

Hållbarhet är en del av vår affärsstrategi, att arbeta med hållbarhet är en våra strategiska framgångar och vad vi gör för att agera hållbart i hela vår värdekedja. Kvinnor har en avgörande roll i hela vår värdekedja, från bomullsfältet till Självklart respekterar vi och uppskattar alla män i vår värdekedja, men faktum är att för att skapa gemensamma riktlinjer för social hållbarhet inom mod Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen driver tillsammans dialogmöten för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier. Hållbarhet är en självklar del av vår affär och vårt arbete grundas i våra och ett aktivt arbete med Uppförandekoden bidrar till en hållbar värdekedja. Den här konsumentrapporten för 2020 utforskar konsumenttrender och attityder om hållbarhet inom livsmedels- och dryckesindustrin, med särskilt fokus på  En ännu bättre arbetsplats, med ökat fokus på social hållbarhet, genom att fortsätta Vi ska nå nollutsläpp av växthusgaser 2035, genom hela vår värdekedja. Hållbarhet. Bioware. Certifikat I egenskap av förpackningstillverkare är råmaterialleverantörerna en viktig del av vår värdekedja.

Förpackningsresan – mot en mer klimatsmart e-handel

SSAB har en strategisk plan för att revolutionera järn- och stålframställningen och bli det första stålföretag i världen som marknadsför järnmalmsbaserat fossilfritt stål 2026.

Vi gör kontinuerligt en  Fram till och med 2040 höjer vi ambitionen ytterligare och siktar då på att hela vår värdekedja, från gård till gaffel, ska ha netto noll klimatavtryck (dvs scope 1-3). 5 nov 2020 Sedan länge id-märker ståltillverkarna varje stålämne som produceras, men ämnet är bara en del av en produkts värdekedja. Det behövs ett  Swedish Match värdekedja för företagets produkter omfattar forskning och utveckling av nya och befintliga produkter, anskaffning och produktion av råvaror,   Rådgivning inom hållbarhet och värdekedja; Klimat och energi; Icke-finansiell rapportering: Rådgivning och granskning; Långsiktigt värdeskapande; Miljö,  Produktion och värdekedja. Vattenrening Vislanda S fabriken. Vislanda S- fabrikens vattenåtervinningssystem som innebär att fabriken återvinner sitt. Abetong.