Riktlinjer sociala barn- och ungdomsvården - Kalmar kommun

3363

1 Inledning - GUPEA - Göteborgs universitet

Det innebär att ingen annan får göra någon ändring i triangeln, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida den förändrade triangeln. METODSTÖD FÖR BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM SOCIALSTYRELSEN Metodstödets upplägg Metodstödet har två huvudsakliga delar: den första delen handlar om BBIC-triangeln och den andra om stöd för handläggningen. I metodstödets första del om triangeln presenteras risk- och skyddsfaktorer Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, skriver Socialstyrelsen.

  1. Vilhelmina kommun
  2. Sandströms bygg

socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; Cederborg, 2006). BBIC utvecklades eftersom barnavårdutredningar varierat mycket i landet när det gäller dokumentation och handläggning av ärenden. Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel, där barnets triangel kompletterades sedan med svensk kunskap och tradition och blev det svenska BBIC. Triangeln ska fungera som ett verktyg för socialsekreteraren att analysera samspelet mellan olika faktorer som finns i barnets omgivning. Triangeln ska då bidra till en ökad förståelse för de olika konsekvenser som BBiC är skapat för att likrikta ärendegången och sätta barns behov i centrum genom att göra barnets röst hörd. Arbetsmetoden bygger på att utreda familjesituationen och föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet (Dahlberg & Forsell, 2006).

Niklas Eklöf, Erika Ericsson. Page 91.

Fatta läget - Vårdanalys

Vi arbetar med ett utredningsstöd som heter barns behov i centrum,  BBIC- triangeln kopplat till hedersrelaterat förtryck och våld . 25 Munier, BBIC-ansvarig utredare på Socialstyrelsen, i de delar som rör BBIC. BBIC-triangeln Barnets behov Barnets utveckling Föräldrars förmåga Familj och miljö miljö Hälsa Utbildning Känslor och beteende Sociala relationer  Figur 1: BBiC-triangeln (Källa: Dahlberg & Forsell 2006).

Bbic triangeln socialstyrelsen

Barnets behov - Socialstyrelsen

Som stöd kan man rita upp BBIC-triangeln och skriva in på respektive Anmälaren får möjlighet att förklara och ge 4 Socialstyrelsen (2014b).

Bbic triangeln socialstyrelsen

Den beskriver BBIC-triangelns olika områden och delområden  BBIC-triangeln ger den nöd- vändiga kunskapen utifrån en helhetssyn på barnet och dess om- givning. Barnets behov sätts här i relation till  Studiehandledning för BBIC är endast tillgänglig för BBIC-utbildare. Dokumentationsstöd.
Spannande engelska

Den vann  4 Sveriges officiella statistik, familjerätt 2007 socialstyrelsen BBiC triangeln, FN:s konvention om barnets rättigheter, barnets släktträd och en sammanfattning  Att koppla ihop BBIC- triangeln. och planeras.

SOCIALSTYRELSEN. Triangeln – en introduktion. BBIC-triangeln är en modell både för att utreda och för att  BBIC-triangeln består av tre sidor: Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga mer Lagstiftning om samverkan- en sammanfattning se www.socialstyrelsen.se.
Körkort lampor

se om nagon kopt foljare instagram
burgerking jobb
hur mycket kan jag låna swedbank
öppettider hela människan norrköping
ps s

Rubrik 1 - My page / Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Den ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten. I Halland har samtliga kommuner ordinarie BBIC-licens. BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. Länkar Socialstyrelsen om BBIC Enligt Socialstyrelsen (2015) konstateras i BBIC materialet att det är en risk för barnet att ha en förälder som har ”utvecklingsstörning, funktionsnedsättning, hälso- eller beteendeproblem” (s.


Soccer ball size 5
kommunikativ kompetens i engelska för grundlärare

Mellan hopp och förtvivlan - CORE

Introduktionen innehåller delarna ”Vad är BBIC?”, ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ”Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för utförare. behovsområden ska dessa, enligt Socialstyrelsen, vara universella och allmängiltiga för samtliga barn oavsett socioekonomisk tillhörighet, kultur eller etnicitet. Figur 1. BBIC triangeln För att en kommun ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen och i oktober 2014 hade 291 kommuner BBIC har utvecklats och anpassats till svensk lag och praxisav Socialstyrelsen i samarbete med sju svenska kommuner/kommundelar. 12Mål och syfteDet visionära målet för BBIC är att ge de barn och unga som är föremål försocialtjänstens interventioner samma chanser i livet som andra barn i samhället.Projektets mål har varit att utveckla ett enhetligt system för utredning,planering BBIC - Barns behov i centrum är ett metodverktyg framtaget av Socialstyrelsen. “BBIC används i socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd.

en teknisk lösning testas i tre kommuner Kjerstin Bergman och

1) Socialstyrelsens SU –BBIC pilot, under 2018. I projektet deltar 17 kommuner (bla Göteborg med 3 stadsdelar) och ett antal jämförelsekommuner ( bl a Kungsbacka) Syftet är att testa användbarhet och nytta av BBIC-variablerna för systematisk uppföljning och ta fram ett användarstöd. GRUNDBOK I BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM.

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov.