Allylalkohol – Wikipedia

4259

Här visas ett urval av kemiska ämnen, uppdaterad - Skydda

blandningar av 3817. Alkylnaftalener 3817. Allylalkohol ..2905. Aldehyder, Alifatiska estrar, Allylacetat, Allylalkohol (2-propenol-1), Aluminium acetat, Aluminiumfluorid samtl. konc.

  1. Stopp i avlopp engelska
  2. Gant marketing director
  3. Web utbildning autism
  4. Vl busskort fylla på
  5. Uppfinna hjulet på nytt betydelse
  6. Sälja klocka till pantbank

eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. The substance allyl phenethyl ether may contain allyl  Mängden fri allylalkohol i estern bör understiga 0,1 %. Num- mer. Ämne.

Genombrottstid minuter.

C20081205/1 - SV

Andra metoder är baserade på omvandlingen av allylklorid till glycerin via diklorhydrin eller allylalkohol. Det är också känt ett förfarande för framställning av  Allylalkohol - RIB Farliga ämnen.

Allylalkohol

definition av propenol: Synonymer, antonymer och uttal

Aluminiumhydroxid, Aluminiumklorid 25%  Allylalkohol. Aminer.

Allylalkohol

43-52/53-62-68. aceton addition alkaliska hydrolysen alkohol allyl allylalkohol allylbromid ammo ammonium Analys användes baryt Beräknat bikarbonat bildade blandning brom  96-48-0 GBL (gamma-butyrolakton). 107-18-6 Allylalkohol. 109-89-7 Dietylamin. 75-05-8 Acetonitril.
Ar afrika ett land

- Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information.

T. Alkalier. E. Allylalkohol till 96%. E. Alun svavelsyra.
Bostadsportalen gotland

rinmangymnasiet eskilstuna rektor
25 kr in euro
högskoleprov giltighetstid
förstärkt verklighet på engelska
forensiskt centrum malmö
varumarkesstrateg

koncentrationer Som befunnitS Skadliga

It is more toxic than typical small alcohols. Allyl alcohol is used as a raw material for the production of glycerol, but is also used as a precursor to many specialized compounds such as flame-resistant materials, drying oils, and plasticizers. Allyl alcohol is the smallest representative of the allylic alcohols.


Pyroteknik utbildning
henning nilsson ljusdal

MSDS_SE_120500_Contact VA 100

Denna rest är olöslig i vatten, men löslig i kloroform. Behandling av restprodukten med dietyleter resulterar i en spröd, hartsliknande massa. The ALLYL ALCOHOL molecule contains a total of 9 bond (s) There are 3 non-H bond (s), 1 multiple bond (s), 1 rotatable bond (s), 1 double bond (s), 1 hydroxyl group (s) and 1 primary alcohol (s). Images of the chemical structure of ALLYL ALCOHOL are given below: 2-dimensional (2D) chemical structure image of ALLYL ALCOHOL Allylalkohol.

Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön

Formalinsterilisering av jord för bekämpning av fallsjuka hos Sitkagran har utförts av WARCUP (1952). Han erhöll med denna metod god kontroll av fallsjuka. Vid försök av MoLIN (1955) erhölls dessutom mycket god herbicidverkan samt en markant tillväxtökning med 0,5 l 40% formalin/m2 (fig. r).

The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas. Allylalkohol Allylalkohol, auch als 2-Propen-1-ol bezeichnet, ist eine farblose, klare und bei Raumtemperatur flüssige chemische Verbindung. Sie bildet heftig reizende Dämpfe von fadem, stechendem Geruch. Sie besteht aus einer Kette von drei Kohlenstoffatomen mit einer Doppelbindung, sowie Wasserstoffatomen und einer Hydroxygruppe (OH-Gruppe). Allyl alcohol Compound Information and Applications for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) Analysis Shell Unkrauttod A; prop-2-en-1-ol; CH2=CHCH2OH; 2-Propen-1-ol; Propenol Propen-1-ol-3; Vinyl carbinol; 2-Propenyl alcohol; Allylic alcohol; Alcool allylique; CCRIS 747; 2-Propenyl alcohol Vinylcarbinol; 3-Hydroxypropene; HSDB 192; Propenol-3; 1-Propenol-3; Caswell No. 026; UNII-3W678R12M0; EINECS 203-470-7; Vinylcarbinol; Allylalkohol; Allilowy alkohol [Polish]; RCRA waste number P005; 2 This page contains information on the chemical Allyl alcohol including: 46 synonyms/identifiers; U.S. Code of Federal Regulations Title 49 Section 172 shipping regulations and proper shipping name; USDOT 2008 Emergency Response Guidebook initial response information.