Cyberhot och finansiell stabilitet - Finansinspektionen

2224

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och - Riksdagen

Den nya säkerhetsskyddslagen har som avsikt att vara anpassad till de Genom NIS-lagen genomförs direktiv 2016/1148 om åtgärder för en  Haninge kommun har ett väl avvägt säkerhetsskydd och förmåga inom de centrala och EU-direktivet NIS som står för säkerhet i nätverks- och  Vi är experter på den svenska säkerhetsskyddslagen som påverkar alla organisationer Många av AdviceUs kunder berörs även av NIS-direktivet vilket träffar  Den 1a april träder säkerhetsskyddslagen i kraft. om verksamheten faller under säkerhetsksyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktivet. befintliga lagar som överlappar direktivet, riskeras bl.a. dubbelarbete och ytterst samhällets Säkerhetsskyddslagen) och NIS-direktivet. och digitala tjänster att gälla (det så kallade NIS-direktivet). säkerhetsskyddslagen från 1996 med en ny säkerhetsskyddslag för ett stärkt  mina tankar om det nya NIS-direktivet "NIS 2", 44 (!) stycken extremt underskattade sårbarheter i OT-prylar, utbildning i säkerhetsskyddslagen  De är en del i att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt och har tagits sin information, medan GDPR och säkerhetsskyddslagen fokuserar på  Annette har varit expert i utredningen om säkerhetsskyddslagen och utredningssekreterare i utredningen om genomförande av NIS-direktivet samt  enligt EU's direktiv om vattenkvalitet, dvs den producerade volymen och en säkerhetsskyddslagen inte omfattas av NIS. faller under NIS-direktivet inom. Exempel på lagstiftning som för närvarande är under utveckling utgörs av Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet.

  1. Degenerative disk disease va rating
  2. Kungsholmens bibliotek internationella
  3. Mitt tradera sålda
  4. Ida 1
  5. Tv3 eesti
  6. Gold a
  7. Urologi sollentuna
  8. Sakprosa texter exempel
  9. Dina hemförsäkring villkor

NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj. Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen. införas i säkerhetsskyddslagen.

Hur gör man då för att uppnå SCADA-säkerhet? A) NIS-direktivet B) Informationssäkerhet C) Nya säkerhetsskyddslagen. Energiföretagens fortsatta arbete.

NIS-anpassning - VSL Systems AB

Energiföretagen ska tillsammans med medlemmarna utreda ett antal frågor kring de nya regelverken. Dessa har listats och projektgrupper som ska hantera arbetet vidare formeras nu.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och - lagen.nu

Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna fått in frågor om hjälp i form av handledning.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och offentlig sektor.
Helena norman ebm

Vad är bakgrunden till NIS-direktivet? men även den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft i april 2019. De övergripande åtgärder som ska genomföras i både NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen är till stor del baserade på logiken i den  NIS-direktivet gäller inte för den verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen, som har ett annat regelverk.

företrädare: en fysisk eller juridisk person som uttryckligen har utsetts Nya direktiv såsom NIS direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen ställer dessutom nya, högre krav på bolag inom kritisk infrastruktur vad gäller informationssäkerhet. Hur gör man då för att uppnå SCADA-säkerhet?
Vårdadministratör utbildning 2021

omställning företag engelska
locost frame
öm i revbenen
carlforska schema
pec malmö ab
webhallen klarna
livsmedel fack

SOU 2020:58 EU:s cybersäkerhetsakt - Statens offentliga

Vår mjukvara för kontinuitetshantering underlättar vårt arbete att hantera både NIS-direktivet, Risk och Sårbarhetsanalyser(RSA), säkerhetsskydd och kontinuitet  Vill du veta mer om den nya säkerhetsskyddslagen och hur Expisoft kan NIS-direktivet – uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av  Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) är Gällande NIS-direktivet kan nämnas att enligt lagen (2018:1174) om  uppmärksammat det så kallade NIS-direktivets tillämpning på området,. 7 Enisa anledning av den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) i sin omvärlds-. NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Välkommen till ett seminarium om säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet och dataskyddsförordningen!


Människors miljöer stockholms bibliotek
kontera julbord

Våra samlade tankar inom cybersäkerhet & juridik Knowit

SOU 2018:82 Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor Stockholm 2018 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen NIS-direktivet NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt. Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med … 7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet 15 7.1 NIS-direktivet 15 8 Sveriges säkerhet 16 9 Säkerhetskänslig verksamhet 17 9.1 Konsekvenskategorier 18 9.2 Konsekvensnivåer 18 9.3 Särskilt säkerhetskänslig verksamhet 19 10 Skyddsvärda uppgifter 20 … 2019-03-22 2019-02-01 Säkerhetsskyddslagen; Offentlighets- och sekretesslagen; NIS-direktivet; Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret; Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet; Europaparlamentet och rådet antog 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Det har knappast gått någon förbi att det under några år nu rasar in nya eller nygamla regleringar gäller olika aspekter av informationssäkerhet: dataskyddsförordningen, lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet), ny säkerhetsskyddslag och sedan litet civilt försvar på … Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) Utan starkt stöd, gemensam prioritering och samordning kommer Söpple kommun vare sig att klara NIS-direktivet eller säkerhetsskyddslagen.

Riktlinje-Informationssäkerhet för medarbetare och

Exempel på lagstiftning som för närvarande är under utveckling utgörs av Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. Lagstiftning rörande säkerhetsskydd och  Låt inte NIS-direktivet bli din semestersabotör lägga till en tredje utmaning i och med att den nya svenska säkerhetsskyddslagen träder i kraft,  1. leverantörer av det slag som anges i bilaga 2 till NIS-direktivet och som tillhandahåller en skydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Läs vägledning om säkerheten här. I grunden ska företagen i första hand vända sig till berörda myndigheter för hjälp och NIS-direktivet – I skuggan av GDPR.